Með persónuverndarstefnu þessari er skýrt hvernig Laugar Spa ehf.  kt. 451009-1410, Sundlaugavegi 30a, 105 Reykjavík, fer með persónuupplýsingar meðlima sinna og viðskiptavina.

Laugar Spa er umhugað um örugga meðferð persónuupplýsinga.

Við virðum rétt þinn til einkalífs og tryggjum að öll meðferð persónuupplýsinga sé ávallt í samræmi við ákvæði gildandi laga og reglugerða um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga.

Við tryggjum að persónuupplýsingar séu ekki afhentar óviðkomandi þriðju aðilum og sérhver miðlun persónuupplýsinga á sér aðeins stað með samþykki viðkomandi eða í samræmi við heimild í gildandi persónuverndarlöggjöf. Við virðum sjálfsákvörðunarrétt þinn varðandi alla meðferð persónuupplýsinga og í persónuverndarstefnu þessari er nánar lýst hvernig þú getur haft áhrif á það hvernig persónuupplýsingar þínar eru notaðar.

Persónuverndarstefna þessi inniheldur upplýsingar um hvernig Laugar Spa meðhöndlar persónuupplýsingar um þig, s.s. um söfnun upplýsinga, varðveislu og öryggi þeirra gagna.

A – Hvað eru persónuupplýsingar?

Persónuupplýsingar eru sérhverjar persónugreindar eða persónugreinanlegar upplýsingar um hinn skráða, þ.e. upplýsingar sem beint eða óbeint má rekja til tiltekins einstaklings, látins eða lifandi. Persónuupplýsingar geta verið nafn, símanúmer, netfang, debet eða kreditkortanúmer, ip-tala eða upplýsingar um vörukaup einstaklings.

B – Hvernig safnar Laugar Spa persónuupplýsingum?

Við söfnun eftirfarandi persónuupplýsingum um meðlimi:

  • Nafn.
  • Kennitala.
  • Netfang.
  • Heimilisfang.
  • Símanúmer.
  • Upplýsingum um vörur og þjónustu sem keypt er í Laugar Spa.

Við söfnum persónuupplýsingum m.a. í eftirfarandi tilvikum:

  • Þegar þú notar heimasíðuna okkar, (www.facebodyhome.is / www.facebodyhome.com) og þegar þú samþykkir að fá fréttir, tilboð og annað kynningarefni.
  • Þegar þú kaupir vörur eða þjónustu á heimasíðunni.

Hvernig nota Laugar Spa persónuupplýsingar?

Laugar Spa notar persónuupplýsingar þínar alla jafna í þeim tilgangi að vinna beiðnir eða viðskiptafærslur, veita þér fyrsta flokks þjónustu, upplýsa þig um þjónustu sem við teljum að þú hafir áhuga á og í tengslum við viðskiptareikning þinn hjá fyrirtækinu. Persónuupplýsingar kunna að vera notaðar í eftirfarandi tilgangi:

  • Við framkvæmd viðskipta, s.s. í tengslum við reikninga, halda utan um kaup á þjónustu, vörum, aðgangsstýringu og bókhaldskerfi.
  • Við innri stjórn, s.s. áætlanagerð, verkaskiptingu, stefnumörkun, gæðakerfi, eftirlit, endurskoðun.

Miðlun persónuupplýsinga

Við miðlum persónuupplýsingum í eftirfarandi tilvikum:

Þjónustuaðilar og verktakar.

Í sumum tilvikum munum við notast við þjónustuaðila og verktaka til að sinna þjónustu fyrir okkar hönd.

Ef slíkir þriðju aðilar þurfa að nota persónuupplýsingar þínar í tengslum við þessa þjónustu, tryggjum við að þeir noti þær aðeins í þeim eina tilgangi og ekki í öðrum ósamrýmanlegum tilgangi. Þá tryggjum við einnig að þeir haldi trúnað um upplýsingarnar og/eða að upplýsingunum sé skilað til okkar þegar þeir hafa ekki lengur þörf á þeim.

Í öðrum tilvikum en að framan greinir kunna Laugar Spa að nota persónuupplýsingar í samræmi við tilgang með söfnun þeirra, s.s. þegar slíkt reynist nauðsynlegt til að gæta hagsmuna þinna, til að uppfylla ákvæði laga eða fyrirmæli yfirvalda, til að grípa til varna vegna krafna sem settar hafa verið fram og til að gæta hagsmuna, verja eigur eða önnur réttindi Laugar Spa, viðskiptavina okkar, meðlima, starfsmanna eða ef almannahagur krefst þess. Slík notkun persónuupplýsinga kann að eiga sér stað til að varna svikum eða við rannsókn á slíkum brotum.

Þinn réttur; uppfærsla skráningarupplýsinga

Við veitum þér ákveðinn rétt til að ákveða hvernig við förum með persónuupplýsingar þínar. Þú getur upplýst okkur um þá ákvörðun þína með ýmsum hætti. Ákvörðun þín um að vilja ekki að persónuupplýsingar þínar séu notaðar munu ekki hafa áhrif á hagsmuni þína eða þjónustu hjá Laugar Spa.

Við munum ekki senda þér markpóst eða sms skilaboð nema þú hafir áður veitt samþykki fyrir að fá slíkar sendingar. Ef þú kýst að veita slíkt samþykki, afturkalla það eða uppfæra persónuupplýsingarnar þínar ellegar ef þig vantar nánari upplýsingar um persónuverndarstefnu okkar, getur þú komið við í afgreiðslu okkar, haft samband í síma 533 1177 eða sent okkur tölvupóst á personuvernd@worldclass.is.

Spurningar og aðstoð

Ef þú hefur spurningar í tengslum við þessa persónuverndarstefnu eða þarfnast annarrar aðstoðar þá getur þú komið við í afgreiðslu okkar, haft samband í síma 533 1177 eða sent okkur tölvupóst á personuvernd@worldclass.is

Breytingar á þessari persónuverndarstefnu

Við áskiljum okkur rétt til að breyta þessari persónuverndarstefnu hvenær sem er en við munum upplýsa þig um slíkar breytingar með því að vísa til dagsetningar breytinganna efst á síðunni. Við hvetjum þig til að fara ítarlega yfir persónuverndarstefnu okkar þannig að þér sé ljóst hvernig persónuupplýsingar þínar eru notaðar. Verði gerðar efnislegar breytingar á persónuverndarstefnu þessari sem breyta því hvernig við notum persónuupplýsingar og slíkar breytingar fara ekki saman við þann tilgang sem lýst er í persónuverndarstefnunni, munum við upplýsa um slíkar breytingar með góðum fyrirvara áður en þær taka gildi.